Nisa naz Sandal 4 Takipçi | 5 Takip

Allah Cihetten Münezzehtir

2010-02-13 21:02:00

ALLAH CİHETTEN MÜNEZZEHTİR Gavsül-A'zam Abdülkadir Geylanî Hazretleri, bir Ramazan günü sıcak bir çölde müridleri ile beraber yol almakta idi. Bir tarafta kızgın çöllerin sıcağı bir taraftan Ramazan ayının verdiği susuzluk iyice tesirini göstermeye başlamıştı. Birden önlerinden sanki bir nur belirerek: — «Ya kulum Abdulkadir! Size bu ayda haram kıldığımı şimdi helâl kıldım. Orucunuzu bozabilirsiniz!» diyordu. Müridlerden bazıları hakikaten Allah tarafından oruç bozmalarına müsaade olunduğunu sanarak yanlarında taşıdıkları suyu içmiye davrandılar. Fakat o anda Hazreti Şeyh, karşılarındakinin Şeytanı aleyhilla'ne olduğunu anlayarak: «Üsküt ya mel'un! - Sus ya mel'un. Defol karşımdan» dedi ve eûzü besmele çekti. Bu hal karşısında müridler hayrete düşmüşlerdi. Abdülkadir Geylânî Hazretlerine onun şeytan olduğunu nasıl anladığını sordular. O sözü söyleyenin Allah (c.c.) olmadığını ilm-i zahirimle anladım. Çünkü Allah mekândan münezzehtir. Ses ise bir taraftan geliyordu. Şeytan olduğunu ise ilmi batınımla anladım, buyurdular. Şeytanı aleyhilla'ne bazen insanları hak yoldan ayırmak için çeşitli hilelere başvururlar hatta yaptıkları için Allah'ın rızasına muvafık olduğunu bile iğva ederek o kötü işi yapmasını temin etmeye çalışırlar. Büyük Dini Hikayeler ... Devamı

İmtihan İçin

2010-02-13 20:54:00

İMTİHAN İÇİN Ömer (r.a.) Halife iken yanına eshaptan Übey ibni Kaab'ı alarak Kur'an-ı Kerîm'i kendisi okuyor ve sahabî de yanlışlarını hatırlatarak tashih ediyordu. Bir âyete geldiklerinde Hz. Ömer yanlış okudu. Sahabî ise yanlışını ona hatırlatarak şöyle söyledi: — Ya Ömer! Ben bu âyeti bizzat Resûlullah'ın fehm-i saadetlerinden duydum. Ben âyeti O'nun dilinden dinlerken sen Baki Pazarında alış - verişle meşguldün, dedi. Sahabinin böyle açık konuşmasına çok memnun olan Ömer: — Doğru söyledin ya Kaab. Ben sadece seni imtihan etmek için bu şekil okudum. Bakalım yanlışımı hatırlatacak mı demiştim. Çünkü huzurunda doğru söylenmeyen halifede ve doğru söylemeyende hayır yoktur, buyurdular. *Büyük Dini Hikayeler Devamı

Bu Can O Uğurda Fedadır

2010-02-13 20:49:00

  BU CAN O UĞURDA FEDADIR Uzun Hasan Fatih'ten sulh talep ederek Çemişkezek Hâkimi Şeyh Hüseyin ile annesi Sâre Hatunu elçi olarak Fatih'e göndermeye mecbur olduğu zaman, genç hükümdar at geçmez yarlardan, geçit vermez dağlardan aşıp Trabzon'un fethi için giderken Sâre Hatun, Padişahın yorgunluğundan istifade etmeyi düşünerek: — Padişahım, bunca zahmet bir kal'a fethi için değer mi? dedi. Fatih: — Valide, valide... İslâm Kılıcı benim elimdedir. Bu can o uğurda fedadır. Meşakkatten nice korkarım? cevabını verdi. Devamı

Dünya ve cennetin hazinesi olan sure

2010-02-13 20:37:00

  Mehmet Paksu'nun yazısı Hem şifalı hem de koruyucu bir sûre 286 âyetlik ve tam 50 sayfalık bir Kur'ân suresidir Bakara Sûresi. Önce bir şifre ile başlar sûre: Elif lâm mîm... Sûrenin sonu ise Rabbenâ/Ey Rabbimiz dualarıyla biter. Bu şifre mi duayı açıklıyor, yoksa dua mı şifreyi açıyor, bilinmez. Bildiğimiz bir şey varsa, o da sûrenin Peygamberimizin gözündeki ve gönlündeki yeri ve derecesi... Öyle ki Kur'ân'ın en uzun sûresi olan Bakara Sûresi hem dünyanın hazinesidir, hem de cennetin... Hem dünya şerlerinden korur insanı hem de âhiret tehlikelerinden... Hem bize yetiyor her şeyiyle hem de ailemize, çoluk çocuğumuza... Medenî bir sûredir Bakara Sûresi. Medine-i Münevvere'de nazil olmuş, kıyamete kadar gelecek olan insanlara medeniyet dersi vermiş, insanca yaşamanın sırlarını göstermiştir. Dünya huzuru mu istersiniz, âhiret saadeti mi; hepsi, doyasıya, bütünüyle sûrenin başından sonuna kadar ince ince anlatılmış, bildirilmiş. Bütün bir insanlığın kurtuluş yolları bazısı yarım sayfayı, bir sayfayı bulan âyetlerle anlatılmış... Meşhur tefsir âlimi İbnu Arabî der ki: "Üstatlarımızın bazılarından şöyle duydum: Bakara Sûresi'nde bin emir, bin nehiy/yasaklama, bin hüküm ve bin haber/bilgi vardır. Abdullah bin Ömer bu sûre üzerinde sekiz sene ders vermiştir." Muhtevası, içeriği, derinliği ve gizemi bu kadar geniş olan Bakara Sûresi'ni Sevgili Peygamberimiz çok metheder, çok över, çok sena eder. Peş peşe okuyacağımız şu üç hadis gözümüz gibi koruduğumuz evimizi, yuvamızı, mahremiyetimizi ne yaparsak koruma altına alacağımızı göste... Devamı

Ebru Sanati

2010-02-13 16:36:00
Ebru Sanati |  görsel 1

~Ebruli~     "Ebru yaparken kendinizden geçiyor ve her şeyi unutuyorsunuz. Ben bazen bırakamıyorum. Sabahlara kadar ebru yaptığım çok olmuştur. Bu kadar zevkli bir sanat. Bu yüzen renkleri yağmur gibi yağdırıp ondan sonrada şekil vermeye çalışıyorsunuz. Bundan aldığım keyfi kelimelerle anlatmak mümkün değil." Dr. Mehmet Refii Kileci bir akademisyen olmasına rağmen toplumda daha çok sanatçı kimliğiyle tanınmakta. Özellikle ebru ve hat sanatıyla ilgili olarak yaptığı çalışmalar ve verdiği kurslar büyük bir ilgi görüyor. İstanbul’da sanat camiasının merkezi sayılabilecek bir yer olan Fatih’te dünyaya gelen Kileci, içine doğduğu çevreninde etkisiyle küçük yaşlarda sanata ilgi duymaya başlar. Daha ortaokul sıralarında iken alanlarında duayen olarak kabul edilen isimlerden hat ve ebru dersleri alan Kileci, ilerleyen yıllarda ise bu sanatları bizzat icraa eder. Orta Asya’dan Orta Doğu’ya değin bir çok farklı ülkede uzun yıllar hem akademisyen hem de bir sanatçı olarak görev yapan Kileci, son dört senedirde Hollanda’da çalışmalarını sürdürmekte. Avrupa’da yaşayan Türk toplumuna sanatı ve özellikle de ebru’yu sevdirmek için geceli gündüzlü çalışan Dr. Kileci’yle bu bitmez tükenmez sanat sevdasını konuştuk. Bir öğretim görevlisi olmanızın yanı sıra İslami sanatlarla da çok ilgilisiniz. Bu merakınız nereden geliyor? Ben İstanbul Fatih’te dünyaya geldim ve orada büyüdüm. Fatih bildiğiniz gibi kelimenin tam anlamıyla bir sanat merkezi konumundaydı. Böyle bir ortamda büyüyünce ister istemez bizde de sanata karşı bir merak doğdu. Küçük yaşlarda başladım hat ve ebru sanatlarına. 1975 yılında dersler alm... Devamı

....::::HosgeLdiniz::::....

2010-02-12 19:01:00
....::::HosgeLdiniz::::.... |  görsel 1

  [BISMILLAH deyip çiktik yola] ...ALLAH sonumuzu hayr etsin... ~~~ Paylasimlardan bol istifade etmenizi ve Hos vakit geçirmenizi dilerim. HOSGELDINIZ!  Devamı